saffetozturk
25 Takipçi | 1 Takip
14 09 2009

Alaçam Köyü

KÖYE ULAŞIM:

Mut'un kuzeybatısında ve Mağras Dağının güneyinde olup; Mut-Ermenek yolunun 7. km'sinden sağa ayrılan asfalt yolla ulaşım sağlanır.

KÖY HAKKINDA GENEL BİLGİ

Alaçam köyünün tam olarak hangi tarihte  kurulduğuna dair kesin bir bilgiye sahip değiliz. 1518 yılına ait Tapu Tahrir Defterinde, Dorla ve Sakız köyleri olduğu halde Alaçam köyü yoktur. Mut'un idari yapısı hakkında 1913'te hazırlanan raporda ise köyün 29 haneden oluştuğu kaydedilmiştir. Demek ki Alaçam köyü, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde, belki de Sakız veya Karadöne'den ayrılarak köy statüsü kazanmıştır. Yani köyün kökeni Karadöneli aşiretinden geldiği anlaşılmaktadır.  Köy ismini çevrede bulunan çam ağaçlarından aldığı tahmin edilmektedir. Köy 200 hanelidir. İle Uzaklığı 185 km, İlçeye uzaklığı ise 20 km dir. 2007 tarihi itibari ile nüfusu 819 dur. 1985 yılında tapu kadastro çalışmaları tamamlanmış olan köy 13131 dönümdür. Köy halkının geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdır, özellikle küçükbaş hayvancılığı gelişmiştir. Ayrıca arıcılıkta yapılmaktadır. Köyde, sağlık evi ile içme suyu şebekesi, içme suyu, su deposu, köy konağı ve umumi WC bulunmaktadır. 20 km asfaltlı yolu mevcuttur. Köyde sağlık evi vardır fakat faal değildir. İlköğretim okulu faal durumdadır. İçme suyu yeterli, sulama suyu yoktur. Okuma-yazma ve üniversite okuma oranı yüksektir. Köyde yılın 12 ayı rüzgâr eksik olmamaktadır, tarih boyunca rüzgâr esmiş olmalı ki yakınlarında Mağaras Dağı'nın üstündeki kale kalıntısının yanında bir yel değirmeni bulunmaktadır. Esen rüzgâr halkını da etkilemiş ve köylüler yüksek sesle konuşmasıyla bilinir olmuştur. İyi güreşen pehlivanları ve Aşıraf Kekliği ile tanınan köyün Horca Suyu gibi doğal güzelliğinin yanı sıra önemli tarihi yerleri de bulunmakta, eski bir yerleşim yeri olan Çevlik ve Mağaras dağlarının üstündeki kale ve değirmen kalıntıları da görülmesi gereken yerleri arasındadır. Alaçam köylüleri halk arasında genellikle yaşamayı seven, çok konuşan, neşeli ve sosyal yönü güçlü kişiler olarak tanınırlar. Ayrıca güney komşuları olan Sakız köyü ile aralarında fıkralara da konu olan hoş bir rekabet (belki de gerginlik) yıllardan beri süregelmektedir.

KÖYÜN COĞRAFYASI

Alaçam köyü, Mut ilçe merkezinin kuzey-batısında, düz bir arazi üzerinde kurulmuştur. Kuzeyinde bulunan Mağras Dağının kuytu eteğine sığınmış görüntüsü vermesine rağmen, köyün poyrazı çok meşhurdur. Bitki örtüsü, köyün adıyla çelişki oluşturacak kadar çam ağaçlarından yoksun olduğu gibi, makilik de yok denecek kadar azdır.

KÖYÜN NÜFUSU  

Alaçam köyüne ait görebildiğimiz ilk nüfus istatistiği 1913 tarihlidir. Bu tarihte 29 haneden oluşan köyün toplam nüfusu 186 (92 kadın, 94 erkek) kişidir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında 1935 yılı sayımında 258 nüfusa sahip olan köy, 2000 yılına gelindiğinde ciddi bir artışla 851 kişiye çıkmıştır. Son yıllarda ilçe merkezine yoğun göç vermiş ve bu durum köy nüfusunun artış hızında yavaşlamaya, hatta gerilemeye neden olmuştur. Nitekim 2007 yılında köyün nüfusu 819 kişi olmuştur.

KÖYDE SOSYAL ve EKONOMİK HAYAT

Köyün ekonomisi büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayalıdır. İçme suyunun bile yetersiz olduğu köyde, doğal olarak sulu tarım yapılamamaktadır. Bunun için susuz tarıma uygun bir ürün olan üzüm, başta gelen meyveciliktir. Son bir kaç yıldır süre gelen kuraklıktan dolayı üzüm bağlarının yer yer kuruduğu görülmüştür. Bazı üzüm bağlarından yeterli verim alınamadığı için sahipleri tarafından bakımsız bırakıldığı göze çarpmaktadır. Son yıllarda Hacıilyaslı sınırına yakın yerlerde zeytin ve kayısı bahçeleri yapılmaktadır. Bu bahçeler Göksu nehrinden çıkarılan su ile sulanmaya çalışılmaktadır. Buğday ve arpa gibi hububat tarımına uygun topraklar, diğer birçok köye göre daha geniştir. Köyde küçük ve büyük baş hayvancılık yapılmasına rağmen, modern çiftlikler henüz kurulamamıştır.  

KÖYDE YAYLACILIK

Mut'taki genel yapıya uygun olarak bu köyde de yazın yaylaya çıkma geleneği devam ettirilmektedir. Köyde yaylaya çıkanlar genelde Derepazarı ve Sertavul yaylalarını tercih etmektedirler. Son yıllarda özellikle Sertavul bu köylüler için de bir cazibe merkezi olmuştur.

BİLGİLENDİRME

Bu bilgilerin kaynağı değerli sınıf arkadaşım( 1986-1987 eğitim-öğretim dönemi Mut Lisesi son sınıfta birlikte okuduk) Ensar KÖSE tarafından araştırılarak ve büyük bir emek sarf ederek yayınladığı Mutlu Köyler adlı kitabıdır.

NOT  Köy ile ilgili olarak yayınlanması istenen başka bilgiler, hikayeler, fıkralar ve fotoğraflar var ise saffeto@mynet.com adresime gönderirseniz zevkle yayınlarım.

Köylerin Listesi

0
0
0
Yorum Yaz