saffetozturk
25 Takipçi | 1 Takip
06 12 2007

Mut'un Turistik Yerlerinden Yerköprü

       Mut'un Turistik yerlerinden birisi olup, bir doğa harikasıdır.  Eğer yolunuz Mut'a düşerse Yerköprü'yü görmeden gitmeyin. Mersin'in Mut ilçesinde Toros Dağları'nın eteğinde yer alan Yerköprü Şelalesi'ni oluşturan 200 metre uzunluğundaki su tüneli içinde doğallığı bozulmamış sarkıtlarla birlikte zengin bitki çeşitleri yer alıyor. Çevre ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 'Tabiat Anıtı' olarak da tescil edilen ve Ermenek Çayı üzerinde yer alan 'Yerköprü Şelalesi' gezginciler, 'doğa harikası' olarak yorumluyor. Mut ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilen şelalenin 110 milyon yıl önce kretose yaşlı kireçtaşlarının faydalanması sonucunda çok dar bir kanyonun oluşmasının yanında yine faydalanmaya bağlı olarak bol karbonatlı su taşıyan bir kaynak suyun varlığıyla ortaya çıktığı belirtiliyor.         Yaklaşık 30 metre yükseklikten akan şelalenin, kendisini oluşturan 200 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve tabanı göl olan su tünellerinin içerisindeyse doğallığı bozulmamış sarkıt ve zengin bitki örtüsü yer alıyor. En etkili yerlerden biri olan ve köprü görevini gören mağaranın Gezende Barajı'nda gelen suyla beslenmesi ve kayanın dibindeki gözden çıkan suyun birleşme yerindeki hareketlilik beraberinde serinliği getirirken, suyun düştüğü noktada da oluşan gökkuşağı izleyenlere görsel bir şölen sunuyor.       &... Devamı

05 03 2007

Alahan Manastırı

     Evliya Çelebi'nin "Ustasının elinden yeni çıkmış gibi duruyor" diye anlattığı Alahan Manastırı Karaman karayolu üzerinde, Mut'un 20 km. kuzeyinde, orman ürünleri deposunun yanından sağa sapılan ve 4-5 km. içeride Geçimli (Malya) köyü civarındadır. 1000-1200 m. yükseklikte ve Göksu Vadisine bakan dik bir yamaca oturtulmuştur.   Hristiyanlığın Kapadokya ve Likonya (Konya)' da yayılması sırasında bu yeni dini kabul edenlerin takibe uğraması, inanmayanlar tarafından öldürülme korkusu, Hz. İsa'ya inananları dağlık bölgelerdeki mağara kaya oyuklarında ibadete zorlamıştır. İsa'nın havarilerinden St. Paul ve yine Tarsus'ta yaşamış Hristiyan öncülerinden Barnabas 441 yılında Hıristiyanlığı yaymak için Konya-Kapadokya ve Antalya-Antakya'ya kadar maceralı yolculuklar yapmıştır.       İşte bu iki Hristiyan Aziz'in gezileri sırasında konakladıkları her yerde anılarına mabetler yapılmıştır. Alahan Manastırı bunlardan biridir. 440-442 yıllarında yapılmış olduğu tahmin edilen Alahan Manastır Külliyesi, Batı Kilisesi, Manastır, Doğu Kilisesi, kayalara oyulmuş keşiş odacıkları ve çevredeki mezarlardan oluşmaktadır. Kilise binaları, Ayasofya Müzesi ile ortak mimari özellikleri taşımaktadır. Süslemesinde usta bir taş oymacılığı görülür. İlk kilise korint başlıkla iki dizi sütunla üç nefe ayrılmıştır. Narteksten ana mekana geçilen kapının atkı ve yan dikmeleri kabartmalarla süslüdür. St. Paul, St. Pierre figürlerinden başka bir çelengi taşıyan altışar kanatlı Cebrail, Mikail'in simgesel yaratıkları ezişi, kükreyen aslan, kartal ve öküz sembolleri, incil yazılarının tasvirleri, üzüm salkımları, asma yaprakları ve balık motifleri zengin bir şekilde tasfir edi... Devamı

12 12 2006

Mut Kalesi

      Mut ilçe merkezinin kuzeyindeki bir tepe üzerinde bulunan kalenin yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak ilk temelinin Hititler zamanında atıldığı sanılmaktadır. Bugünkü hali Karamanoğulları dönemi karakterini gösterir. Dikdörtgen şeklindeki kalenin dört burcu ve içinde iç kale diye adlandırılan bir kulesi vardır. Karamanoğullan ve Bizans döneminde tamir gören kale, 1992 yılında Kültür Bakanlığı'nca yeniden restore edilmiştir. Evliya Çelebi'ye göre; Mut kalesini Rumlardan almak isteyen Karamanoğlu Yakup Bey, tüm askerlerini şehit vermiştir. Bunun intikamını almak için Karamanoğlu ibrahim Bey, büyük bir kuvvetle kaleye hücum etmiş, içinde bulunan 70.000 Rum askerini kılıçtan geçirtmiş ve ölülerini de kalenin güneyindeki bir tepeye gömdürtmüştür.  Bu nedenle buraya şimdi Maşatlık tepesi denilmektedir. Kalenin içerisinden çıkan Kalepınar adındaki soğuk ve berrak su, kentin su kaynağıdır. Not : Bu bilgiler aşağıdaki Internet adresinden alınmıştır.  Bu çalışmayı yapanlara sonsuz şükranlarımı sunarım. "mtso.org.tr/mp/contents.php?id=953"              Mut, Ermenek, Gülnar ve Anamur’u  da içine alan coğrafi bölgeye Etilerden sonra İzorya denmeye başlamış . Zaman içerisinde İzorya’da insan sayısı o kadar artmış, o kadar artmış ki,toprağın besleyemeyeceği çoğunluğa ulaşmış. Burada yaşayan insanlar yaşamlarını sürdürebilmek için etraflarına saldırmaya, yağma ve talan etmeye başlamışlar. Bu saldırılarını isyanlara kadar büyütmüşler. Birkaç defa bastırılan isyandan sonra en büyük isyanları Bizans İmparatoru I. Anastas zamanında (491-518) olmuş. İ... Devamı

06 12 2006

Mut'un Tarihi Yerlerinden Laal Paşa Camii

  Mut Lâal Ağa Camii      Bu cami kasabanın büyük sayılabilecek meydanında yer alır ye beş kubbeli ve sivri kemerli son cemaat yeri ile buraya açılır. Dört tarafı serbesttir. Bugüne kadar plânından hiç bahsedilmemiş olan bu caminin mimarî tarihimizde mühim bir yer alması gerekir. Zira bunda olduğu gibi tek kubbeli hacmin yarım tonozlarla yanlara doğru genişletilmesini ilk olarak bu tarihten takriben 200 yıl sonra Manisa'da, Sinan'a atfedilen Muradiye Camii'nde görürüz.        Detaylarında büyük bir incelik görülmez. Hattâ minare kaidesi ve bu kaideden yuvarlak gövdeye geçişte bariz bir kabalık dahi vardır. Ancak, H. 757 - 793 (1356-1390) tarihleri arasında yapılan bu cami, biri Çelik Mehmet Paşa tarafından, diğeri son yıllarda, iki defa tamir görmüştür. İşte bu tamirler esnasında minarenin yeniden yapıldığı kabul edilebilir. Esasen taşlarında caminin diğer kısımlarına nazaran bir yenilik farkı açık olarak görülür. Tamirler kötü yapılmıştır, o kadar ki pencerelerin kemerleri ilk bakışta göze çarpacak kadar deforme edilmiştir. Bina baştan aşağı kesme taştan yapılmıştır. Hafif sivri kubbesi ve yarım tonozla örtülü yan kısımların üstü de kesme taşla kaplanmıştır.  Son cemaat yerinin küçük kubbeleri de büyük bir ihtimalle taş kaplı idi. Caminin köşeleri büyücek taşlarla, duvarlar ise devam öden ufkî derzler ve dar ve geniş olarak değişen sıralar halinde işlenmiştir.  Son Cemaat Yeri     Yanları kapalı olan bu mahal, beş sivri kemerle meydana açılır. Orta akstan camiye girilir. Her iki yan kısım, ortaya göre 28 santim yükseltilmek suretiyle namaz yeri olarak ayrılmıştır, döşeme... Devamı

03 10 2006

Mut'un Tarihi ve Turistik Yerleri

Mut Kalesi: Şehrin ortasında olan kalenin ilk inşa tarihi bilinmemektedir. Küçük bir garnizonu anımsatan kalenin temel taşları rektoponel düzgün kesme taşlarla örülmüştür. Karamanoğulları ve Bizans dönemlerinde tamir gören kalenin dört adet burcu bulunmaktadır. Kalenin içinde bir de iç kale diye adlandırılan kule vardır. Laal Paşa Cami: Karamanoğulları ibrahim Bey'in emirleri ile Laal Paşa tarafından yaptırılmıştır. (1356-1390) Kare planlı ve orta kubbeli olan cami düzgün kesme taşlarla inşa edilmiştir. Kitabesine göre iki defa onarım gören caminin bahçesinde 2 adet türbe bulunmaktadır. Kümbetlerin birinde 3 adet, diğerinde ise 4 adet mezar bulunmaktadır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ne göre Laal Paşa bu kümbetlerin birisinde yatmaktadır. Mavga Kalesi: Mut ilçesi'nin Kozlar yaylasına giden 16. km'sindedir. Doğal yalçın kayalar oyulmak suretiyle inşa edilmiştir. Kuzeyindeki kitabede bu kulenin Selçuklular döneminde kullanıldığını göstermektedir. (M.S. 1230) Mavga Kalesi'nde su sarnıçları ve hayvan ahırları da görülmeye değer mekanlardır. Karacaoğlan: Büyük bir halk şairi olan Karacaoğlan'ın hayatı üzerine yapılan araştırmalarda kesin bir bilgi yoktur. Son yıllarda yapılan araştırmalarda ve şiirlerinde yapılan incelemelerden onun 1606 da doğmuş 1670 yılında ölmüş olduğu tahmin edilmektedir. Her nekadar doğduğu yer bilinmiyorsa da öldüğü ve mezarının bulunduğu yer bellidir. Kendisinin Güney Anadolu'da yaşayan Türkmen aşiretinden olduğu daha doğrusu İçel'li olduğu muhakkaktır.Şiirlerinden anlaşıld... Devamı