saffetozturk
25 Takipçi | 1 Takip
08 12 2011

Yenidünya Yetiştiriciliği

GENEL BİLGİ

       Yenidünya meyvesinin anavatanı Çin, Japonya ve Kuzey Hindistan’dır. Buralardan üretimin yapıldığı Akdeniz Ülkelerine yayılmıştır. Yenidünya’nın ülkemize 150–200 yıl kadar önce Cezayir ve Lübnan’dan geldiği tahmin ediliyor.

    Yenidünyanın kök sistemi, yüzlek ve dağınık saçak kök yapısındadır. Kayalıklar arasında dahi büyüyebilecek kadar kuvvetli bir gelişme gösterir. Yenidünya, 5–10 m boyunda, düzgün gövdeli, alçaktan dallanan, sık görünümlü, yayvan ile yuvarlak arasında taçlanma gösteren bir ağaçtır. Yaprakları 12–30 cm uzunluk ve 5–8 cm genişliğinde sert ve kısa saplıdır. Yenidünya çiçekleri ekim ayı sonunda açmaya başlar. Çiçeklenme, Aralık, Ocak hatta Şubat aylarına kadar devam edebilir. Çiçekler 10–17 cm uzunluğunda odunsu bileşik salkım şeklindedir. Çoğu meyve türünde olduğu gibi yenidünyada da kendine verimli, kendine kısır ve kendine kısmen verimli çeşitler bulunur. Yenidünya meyveleri Mart-Nisan aylarından, Haziran ayına kadar olan dönemde olgunlaşır. Yenidünyalar genellikle aşılandıktan 2–3 yıl sonra meyve vermeye başlar. 10–12 yaşlarında ekonomik verime geçer. En verimli dönemleri ilk 23–25 yıllarıdır. 30 yaşından sonra ekonomik ömürleri sona erer. Ağaç başına verim; çeşide, ağacın yaşına, iklim ve bakım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yenidünya çeşitlerinden bazıları ve yetiştiricilik özelliklerini şöyle sıralayabiliriz.

Akko XIII: Orta mevsimde olgunlaşır. Meyveleri; iri, koyu pembe portakal renkli, çok gösterişli ve lezzetlidir. Taşınmaya ve karaleke hastalığına çok dayanıklı, kendine verimli bir çeşittir.15–20 yaş’lı bir bahçenin verimi, dekara 1300–1400 kg’dır.

Gold Nugget: Geçci bir çeşit olup, iri koyu kırmızı portakal renkli, çok gösterişli, lezzetli meyvelere sahiptir. Taşınmaya ve karaleke hastalığına çok dayanıklı, kendine verimli bir çeşittir. 15–20 yaşlı bir bahçenin verimi dekara 1200–1300 kg’dır.

Tanaka:Geççi, meyveleri oldukça iri, pembe portakal renkli, gösterişli ve lezzetlidir. Taşınmaya ve karaleke hastalığına dayanıklı, kendine verimli bir çeşittir. 15–20 yaş’lı bir bahçenin dekara verimi 1000–1200 kg’dır.

Hafif Çukurgöbek: Erkenci bir çeşit olup, orta irilikte, pembe portakal renkli, gösterişli, çok lezzetli, tatlı meyvelere sahiptir. Taşınmaya kısmen uygun, karaleke hastalığına dayanıklı, kendine verimli bir çeşittir. 15–20 yaş’lı bir bahçenin dekara verimi 1000–1200 kg’dır.

Sayda:Erkenci bir çeşittir. İri, pembe-portakal renkli, çok tatlı ve lezzetli meyvelere sahiptir. Taşınmaya ve karaleke hastalığına orta derecede dayanıklı bir çeşittir. Dekara verim 1000–1200 kg’dır.

Yuvarlak Çukurgöbek: Orta mevsimde olgunlaşır. İri, sıra-portakal renkli, gösterişli ve çok lezzetlidir. Taşınmaya dayanıksız, karaleke hastalığına orta derecede dayanıklı, kendine kısmen verimli bir çeşittir. Dekara verim 700–800 kg’dır.

Uzun Çukurgöbek: Orta mevsimde olgunlaşır. Meyveleri iri, açık sarı renkli, gösterişli ve çok lezzetlidir. Taşınmaya dayanıksız, Karaleke hastalığına orta derecede dayanıklı, kendine kısır bir çeşittir. Dekara verim 600–700 kg civarındadır.

Yenidünya yetiştiriciliği için en uygun iklim, hava sıcaklığının donma noktasının altına düşmediği, sıcak ılıman iklimdir. —3°C’de çiçekler ve meyveler zarar görmeye başlar. Meyvenin olgunlaşma zamanı olan Nisan, Mayıs aylarında, yaz sıcaklarının erken başlaması ve hava sıcaklığının 30°C’nin üzerine çıkması, meyveler üzerinde güneş yanıklarının meydana gelmesine neden olur. Şiddetli rüzgâr, tozlanma ve döllenme üzerinde olumsuz etki yaparak verimi azaltır. Yenidünya yetiştiriciliği için iyi drene edilmiş, derin, organik maddece zengin, killi-kumlu, gevşek, reaksiyonu nötr topraklar tercih edilmelidir. Yenidünyaların kök sistemi, yüzlek ve dağınık saçak yapıda olduğundan; taban suyu seviyesi 1,5–2 m olan topraklar yetiştiriciliğe uygundur.

ÜRETİMİ VE AŞILAMA

    Yenidünyaların çoğaltılmasında en çok uygulanan yöntem aşılamadır. Daha çok göz ve kalem aşısı kullanılır. Yenidünya çöğürü yetiştirmek için olgun meyvelerden çıkarılan çekirdekler yıkanarak bekletilmeden doğrudan polietilen torbalara veya daha sonra torbalara şaşırtılmak üzere hafif kumlu tohum tavalarına ekilmelidir. Tohumlar hemen ekilmeyecekse, yıkanıp dezenfekte edilerek naylon torbalar içinde ve buzdolabı sıcaklığında çimlenme yeteneklerini kaybetmeden 9 ay süre ile saklanabilir. Ekilen tohumlar 1,5–2 ay sonra çıkmaya başlar. Bu çöğürler ertesi ilkbaharda şaşırtılmaya hazır duruma gelir. Çöğürlerin, güneşin yakıcı etkilerinden korunması için yarı gölgelikler altında muhafaza edilmesi gerekir. Çöğürler tohum Ekiminden 1,5–2 yıl sonra çapları 1–1,5 cm olduğunda aşıya hazır hale gelirler. Aşılar ilkbahar ve sonbahar döneminde yapılabilir. Göz aşısı olarak ‘T’ aşısı, Yongalı aşı ve yama aşı kullanılır.

BAHÇE TESİSİ

    Yenidünya bahçesi tesis edilirken kış aylarında soğuk, yaz aylarında ise sıcak kurutucu rüzgârların zararlarından korunmak amacıyla rüzgâr kıran kurulmalıdır. Bahçe tesisinde pazarlama yönünden amaca uygun çeşitlerin seçimi kadar tozlayıcı çeşitlerin seçimi ve bunların uygun şekilde yerleştirilmesi de önemli bir konudur. Uzun Çukurgöbek, Hafif Çukurgöbek, Akko XIII, Gold Nugget gibi çeşitler tozlayıcı olarak kullanılabilir. Amaca uygun bir çeşidin tozlayıcı olarak kullanılması halinde, 2 sıra ana çeşide 1 sıra tozlayıcı yeterlidir. Yenidünya için tavsiye edilen dikim aralıkları; nispeten küçük taçlı ve dikine büyüyen Tanaka, Hafif Çukurgöbek, Gold Nugget gibi çeşitler için 7x7 m, Akko XIII, Sayda, Yuvarlak Çukurgöbek, Uzun Çukurgöbek gibi geniş taçlı yayvan büyüyen çeşitler için ise 8x8 m’dir. Ancak yetiştiricilikte tek çeşitle kapama bahçe tesisi, ürün emniyeti yönünden tavsiye edilmediğinden, karışık çeşitlerle bahçe tesisinde 8x8 m dikim aralığı uygundur. Dikimden önce fidan yerleri işaretlenip üçlemesi yapıldıktan sonra 60 cm derinliğinde ve 60 cm genişliğinde çukurlar açılır. Dikim sırasında, çukurun hacmine göre 10 Kg civarında yanmış çiftlik gübresi, çukur toprağına karıştırılmalıdır. Dikim sırasında fidan torbada ise torbadan yeregeçen kökler ve fazla kökler makasla kesilmelidir. Dikim seviyesi; fidanın üst toprak seviyesi, arazi seviyesinden 5 cm yukarıda kalacak şekilde ayarlanmalıdır. Dikimden sonra, vakit geçirilmeden can suyu verilmeli ve fidan gövdeleri, yağmurdan etkilenmeyen kâğıtlarla sarılmalıdır. Fidan dikimi, kışları ılık geçen yerlerde sonbaharda, kışı nispeten serin geçen bölgelerde ise ilkbaharda yapılmalıdır.

BUDAMA

    Fidana çanak şeklinin verilebilmesi için fidanların gelişme durumlarına göre araziye dikimden 1 veya 2 yıl sonra ortadaki ana doruk dal dibinden kesilerek çıkarılır. Ana doruk dal alınarak, fidana 3 veya 4 dallı çanak şekli verilmesi, ağacın fazla boylanmaması, dolayısıyla hasat kolaylığı sağlanması yönünden uygundur. Taç yüksekliği 65–75 cm olmalıdır. Ana gövdeden sürmüş yan dallardan ağaca iyi bir taç yapabilecek ve aralarında yaklaşık olarak aynı açı oluşturacak durumdaki 3 veya 4 dal seçilerek bırakılır, geriye kalan yan dallar yine dibinden kesilerek çıkarılır. Bırakılan dallar bir süre daha büyüdükten sonra aynı yıl içinde 35–40 cm kalacak şekilde kesilir. Sonraki yıllarda budanan dallar üzerinde süren sürgünlerden ağacın merkezini çok sıkıştırmayacak ve dengeli bir taç oluşturacak şekilde 2 veya 3 tanesi bırakılır. Geriye kalan sürgünler ve aşı noktasının üzerinde oluşan sürgünler temizlenir. Daha sonraki yıllarda ağacın büyümesine fazla müdahale gedilmez. En uygun budama zamanı Mart ayıdır.

SULAMA

    İklim ve toprak çeşidine göre Nisan ayından Ekim ayına kadar 7–10 gün aralıklarla fidanın kök derinliği olan 30–50 cm’yi ıslatacak miktarda sulama yapılmalıdır. Yetişkin yenidünya bahçesi için ise en uygun sulama şekli tava yöntemidir. Yağışların sona erme zamanı göz önüne alınarak sulamaya Nisan, Mayıs aylarında başlanmalı, hava ve toprağın nem durumuna göre 15–20 gün ara ile yağışlara kadar tekrarlanmalıdır.

GÜBRELEME

    Gübreleme için bahçe tesis edilmeden önce ve ilk yıllarda toprak analizi sonuçlarından yararlanılır. Ancak daha sonra fidanlar büyüyüp verime geçtiklerinde toprak analizi ile birlikte yaprak analizlerinin de yapılması mutlaka gereklidir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda gübreleme şu şekilde yapılmalıdır.

I.Yıl:Fidan başına yılda toplam 150 gr amonyum sülfat. Her sulamada bir fidan başına 25 gr amonyum sülfat olarak verilmelidir.

II.Yıl:Fidan Başına yılda toplam 300 gr amonyum sülfat, Şubat Temmuz ayları arası 4 defada sulamayla birlikte verilmelidir.

III.Yıl:Fidan başına toplam 500 gr amonyum sülfat Şubat-Temmuz aylarında 4 defada sulamayla birlikte verilmelidir.

Sonraki Yıllar:4–6 yaşlı ağaçlar için ise; Temmuz ayında 400–800 gr, Kasım ayında 100–200 gr ve Şubat ayında 100–200 gr amonyum sülfat, Ağustos-Eylül aylarında 135–225 gr Triple süper fosfat, Ağustos-Eylül aylarında 120–240 gr Potasyum sülfat uygulanmalıdır. 7–12 yaşlı ağaçlar için Temmuz ayında 1300–2000 gr, Kasım ayında 500–750 gr ve Şubat ayında 500–750 gr amonyum sülfat, Ağustos-Eylül aylarında 275–325 gr Triple süper fosfat, yine Ağustos-Eylül aylarında 360–540 gr Potasyum sülfat uygulanmalıdır. 12 yaştan büyük ağaçlar için Temmuz ayında 2000 gr, Kasım ayında 1000 gr ve Şubat ayında 1000 gr amonyum sülfat, Ağustos-Eylül aylarında 400 gr Triple süper fosfat, yine Ağustos-Eylül aylarında 600 gr Potasyum sülfat uygulanmalıdır.

HASTALIKLAR

    Yenidünyanın en önemli ve hemen hemen tek hastalığı karalekedir. Fungus infeksiyondan 20-40 gün sonra yapraklarda farklı büyüklükte düzensiz önceleri sarımsı sonraları kırmızımsı kahverenkli lekeler oluşturur. Erken yaprak infeksiyonlarında meydana gelen büyük lekelerdeki dokular zamanla kararır ve düşer. Genç sürgünler infekte olduklarında başlangıçta siyah renkli düzensiz lekeler zamanla sürgün renklerinin koyulaşmasıyla belirsizleşir. Hasta sürgünler normal gelişemez böyle durumlarda yaprak dökümü daha erken olur ve ağaç yapraksız bir görünüm kazanır. Meyvelerde yuvarlak veya düzensiz lekeler oluşur. Lekeli dokular önceleri açık yeşil daha sonra siyah bir renge dönüşür. Leke kenarında meyve kutikulasının yırtılması sonucu beyaz renkli bir bant teşekkül eder. Daha sonra lekeli doku koyu kahverengine dönüşür ve dokunun gelişimi durur. Çok şiddetli ve erken meyve infeksiyonlarında yüzeyin tümü hastalanır. Meyve etinin gelişmesini engelleyen fungus çekirdeklerin büyümeye devam etmesiyle meyve etinde çatlamalara ve çekirdeklerin görülmesine neden olur. Hasta meyveler ağaçta asılı kalır ve zamanla kararır. Genç meyve infeksiyonlarında meyve yüzeyinin lokal olarak kararmasına ve pazar değerinin düşmesine neden olur. Fungus hayat dönemini yıl boyu ağaç üzerindeki mumya meyvelerde, sürgünlerde, yapraklarda ve meyvelerde geçirir. Genellikle kışı mumya meyvelerde konidi, yaprak sürgün ve meyvelerde konidi ve misel formunda geçirir. Yere düşen hastalıklı bitki artıklarının, hastalandırma özelliği yok denecek kadar azdır. Fungusun kışı geçirmesine yardım edecek dayanıklı sexuel dönemi saptanmamıştır. Hastalığın bulaşma dönemleri konukçu dokularının duyarlılığı ile sınırlanmıştır. Meyvelerin duyarlı oldukları (dönem çiçeklenme ile olgunluktan 20 gün öncesine dek olan dönemdir. Yaprak ve sürgünlerin duyarlı oldukları dönem sonbaharda meydana gelen sürgün ve yapraklarda; Ekim-Aralık dönemi, ilkbaharda meydana gelen yapraklar ve sürgünlerde Mart-Mayıs dönemidir. Bu süre içinde yalnız genç yaprak ve sürgünlerde infeksiyon olur. Yaşlı yaprak ve sürgünler fungusa dayanıklıdır. Yukarıda belirtilen periyotlarda yağışlı ve sıcaklığın 8-24 °C arasında bulunduğu günlerde infeksiyonlar meydana gelir. Fungusun inkubasyon süresi 15-19 gün arasında değişmektedir. Akdeniz bölgesinde yağışlı geçen yıllarda şiddetli infeksiyonların olmasına karşı kurak geçen yıllarda hastalık görülmemiştir.

Hastalıkla Mücadele:

Kültürel Önlemler:

    Ağaç üzerindeki hastalıklı sürgünler, meyveler ve yapraklar toplanarak imha edilmelidir. Yenidünya ağaçlarında çiçeklenme döneminin 1-1.5 ay sürmesi nedeniyle kimyasal mücadele uygulamalarında mücadele zamanı önem kazanır. Bahçede homojen bir çiçeklenme için yetiştiricilerin aşılı fidanlarla bahçe tesis etmeleri gereklidir. Güneşten azami şekilde faydalanacak ağaçların daha iyi havalanmasını aynı zamanda yaprak ve meyvelerin nemli kalma sürelerinin azaltılmasını sağlamak amacı ile ağaçlar arasında mesafenin 8 metreden daha az olmaması gerekir. Çiçeklenme dönemi sonunda çiçek taç yapraklarının %75’i döküldükten sonra %0.1’lik dodine birleşimindeki bir ilaçla meyve hasadına 20 gün kalana dek 14-15 gün ara ile ilaçlama hastalık zararını önler.

Kimyasal Mücadele:

1.İlaçlama sonbaharda çiçekler açmadan önce %1.5'lik bordo bulamacı ile

2.İlaçlamaçiçek tomurcukları açılmadan önce %1.5'lik bordo bulamacı veya Captan 50, Carbendazim, Dodine, Thiophanate- methyl 50 prospektüs dozunda

3.İlaçlama çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra ikinci ilaçlamada kullanılan fungisitlerden birisi ile

4.Diğer ilaçlamalar üçüncü ilaçlamadan sonra hasada 20 gün kalana kadar, ikinci ilaçlamadaki organik fungisitlerden biri ile 10-15 gün aralıkla ilaçlanmalıdır.

ZARARLI OTLARIN TEMİZLENMESİ

    Kış ayları boyunca yabani otlar ile kaplı toprak ilkbaharda köklere zarar vermeyecek şekilde yüzlek olarak sürülmelidir. Daha sonra toprak otlandıkça sonbahara kadar yüzlek olarak toprak işlemeye devam edilmelidir.

HASAT

    Hasat edilecek meyvelerin, çeşide has normal büyüklük ve rengini almış olması lazımdır. En uygun hasat şekli, meyve üzerinde 2–3 mm sap kalacak şekilde makasla kesilerek yapılan hasattır. Hasat edilen meyveler iki boya ayrılmalıdır. 1. sınıf diyebileceğimiz en iri, hastalıksız ve gösterişli meyveler seçilerek, berelenmeden kutulara yerleştirilmelidir. Ambalajlamada, küçük karton kutular kullanılmalıdır. Yakın pazarlar için 10–12 kg’lık sandık ambalajlar kullanılabilir.

PAZARLAMA

    Yenidünya meyvelerinin hasattan hemen sonra, bekletilmeden pazarlanması gerekir. Çünkü diğer bazı meyve türlerine oranla muhafaza süreleri daha kısadır. Kapama bahçe tesisinde, erkenci çeşitlerin seçimi önemli olmakla birlikte, pazarlama kolaylığı yönünden farklı zamanlarda olgunlaşan çeşitleri bir arada bulundurmak faydalıdır. Böylece hasat zamanında sıkışıklık olmayacağından, olgunlaşan meyvelerin düzenli şekilde pazarlanması mümkün olur. 

1156
0
0
Yorum Yaz